WORKSHOP WAT DOE JIJ MORGEN?

Sta jij wel eens stil bij wat je nu doet en wat je morgen wilt doen?

Samen met jou blikken wij met deze workshop naar de toekomst.

Door interactie staan wij stil bij het nu en de koers waar jij eigenlijk naar toe wilt! Met deze workshop maak je een begin met het nadenken over je ontwikkeling en je loopbaan. We geven je handvatten en bespreken de mogelijkheden die de site watdoejijmorgen.nl biedt.

Wij dagen je uit, we zien je graag bij onze workshop!

Trainer

Marion de Gier, ontwikkeladviseur bij BLOEI.

Bijzonderheden

Voorafgaand aan de workshop graag de website van watdoejijmorgen.nl bekijken.

Kosten

Deze workshop is gratis. Wat houdt jouw deelname tegen?!

Datum

Donderdag 20 februari van 14:00 – 16:00 uur bij de Noordwijkse Woningstichting.

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers is beperkt dus, vol is vol! Het maximale aantal deelnemers is 8.

Inschrijven

Je kunt je inschrijven via contact@bloei-hollandrijnland.nl
Geef aan voor welke workshop je wilt inschrijven. Graag je naam, e-mailadres, telefoonnummer en bij welke corporatie je werkzaam bent in de mail vermelden.