Door: Chaptr2 – Christabe Wybenga en Ester Nieuwenkamp

In dit atelier namen de adviseurs van Chaptr2 je graag mee in de impact die nieuwe ontwikkelingen hebben op jouw werk binnen woningbeheer en -onderhoud. Het atelier startte met een inspiratiesessie over digitale ontwikkelingen binnen jouw vakgebied waarin steeds ook de vertaling wordt gemaakt naar woningcorporaties. Daarna gingen we samen aan de slag om de vertaling te maken wat deze ontwikkelingen voor jouw corporatie en jou persoonlijk betekenen. Zo kwam je met een persoonlijk actieplan uit het thema atelier en hebben we tevens verkend waar we als corporaties op dit vlak kunnen gaan samenwerken.

De digitale opbrengst uit de bijeenkomst ‘Werken in de corporatie van de Toekomst’:

Wat betekent dit voor de deelnemer?
Bepaal je stip op de horizon en probeer in kleine stapjes bij je doel te komen.
Hoe krijgen we de kennis in een systeem? (Vabi)

  • Waar begin je?
  • Hoe zorg je dat je er grip op krijgt?
  • Wat is de moeite waard om vast te leggen en wat niet? Maak hier vooraf een schets van.
  • ED controls

Wat betekent dit voor de corporatie waar hij/zij werkt?

  • Zorg voor prioritering: met welke innovatie gaan we als eerste aan de slag?
  • Welke data verzamelen we?
  • Welke innovaties kunnen we gebruiken om de adoptie van innovatie te verhogen? Met andere woorden: hoe krijg je als corporatie de adoptie van innovaties voor elkaar?
  • Hoe ver gaan we met standaardiseren?
  • Leidt standaardiseren altijd tot iets wat beter is? (architectuur)
  • Waar ligt de grens tussen de behoefte van de bewoner en de initiatieven/innovaties door architect?

Wat kunnen we hier gezamenlijk binnen Bloei mee?
Netwerk is een goede bijdrage om meer connectie tussen deelnemers te krijgen.