Door: Seven Senses – Evert Jan van Hasselt 

De publieke sector staat voor enorme nieuwe uitdagingen. Enerzijds zijn organisaties in het publieke domein voor oplossingen van complexe vraagstukken steeds meer afhankelijk van inwoners. Anderzijds wordt de relatie tussen deze organisaties en inwoners steeds gespannener. De SevenSenses aanpak overbrugt deze kloof en brengt co-creatie tot stand tussen organisaties in het publieke domein en verschillende belanghebbenden in de samenleving. SevenSenses faciliteert daarmee de transitie van werken vóór de wijk naar werken mét de wijk.

De digitale opbrengst uit de bijeenkomst ‘Werken in de corporatie van de Toekomst’:

(1) Wat betekent dit voor de deelnemer?
(2) Wat betekent dit voor de corporatie waar hij/zij werkt?
(3) Wat kunnen we hier gezamenlijk binnen Bloei mee?

(1) Wat betekent dit voor de deelnemer?

  • De liminale fase uit de lezing van Arne Stoffer, en de omschrijving daarvan komt mijns inziens het duidelijkst aan bij de deelnemers. Dat is herkenbaar en ook “troostend”. 
  • Werken met huurders in tegenstelling tot werken voor huurders, dat herkennen deelnemers uit het verhaal van Evert Jan.
  • Deelnemers herkennen veranderingen in het werkveld en erkennen ook de noodzaak ervan. Dat leidt naar anders werken, minder vergaderen en meer direct contact met huurders, meer zelfsturing in de teams. Er wordt wel veel veranderd in de sector, soms is dat ook frustrerend, zeker als je ergens al lang werkt en al 4 grote organisatieveranderingen hebt meegemaakt.

(2) Wat betekent dit voor de corporatie waar hij/zij werkt?

  • Deelnemers geven aan dat het wel moeilijk is om te veranderen. Hoe financiën worden toegekend of verdeeld kan verandering tegenwerken.  
  • Hoe processen worden ingericht maakt het soms moeilijk om passende veranderingen te doen en om de rest van de organisatie mee te krijgen.

(3) Wat kunnen we hier gezamenlijk binnen Bloei mee?

  • Er is behoefte om van elkaar te leren. De intervisie/netwerkgroepen worden genoemd als een mooi middel hiervoor. Ook een circulatie van medewerkers onderling is iets waar deelnemers enthousiast over zijn.