Door: Dageraad advies – Erwin Flim

De interne en externe ontwikkelingen zoals een veranderende maatschappij en veranderingen in dienstverlening beïnvloeden het werk van je corporatie collega’s. Als stafmedewerker heb jij, ongeacht je functie, een belangrijke rol in de transitie van organisatie, systemen en medewerkers en de noodzakelijke cultuurverandering richting de toekomst. We zijn met elkaar in gesprek gegaan om te kijken waar we de krachten kunnen bundelen.

De digitale opbrengst uit de bijeenkomst ‘Werken in de corporatie van de Toekomst’:

1) Wat betekent dit voor de deelnemer?

  • Deel van deelnemers ziet samenwerkingsmogelijkheden.
  • Veelal nog wel op huidige ‘vrijblijvende’ wijze.
  • Intensieve samenwerking (dingen samen uitvoeren) is minder voor de hand liggend.

2 ) Wat betekent dit voor de corporatie?

  • HR van enkele corporaties wil aan de slag met inrichten flexibele pool.
  • Dit voorbeeld bestaat al in diverse regio’s en kan mooie resultaten opleveren.
  • Bloei kan dit initiatief omarmen en ondersteunen, wellicht verbreden

3) Wat kunnen we hier gezamenlijk binnen Bloei mee?

  • Samen projecten uitvoeren – bemensen
  • Traineeship
  • Talent management in regio
  • Kennis en ervaringen delen