Regels m.b.t. de workshops/events/stages:

Alle activiteiten die voortkomen uit Bloei worden onder werktijd uitgevoerd, na overleg leidinggevende en het je huidige werkzaamheden niet belemmert. Deze dagen kunnen echter niet gecompenseerd worden. Dit houdt in dat als er een activiteit plaatsvindt op de parttime dag of vakantiedag en je besluit deel te nemen, dan krijg je hier geen extra verlofdag voor terug. Dat is dan de eigen investering voor de ontwikkeling.

Indien er kosten verbonden zijn aan een workshop, worden deze aan de werkgever gefactureerd en gaat het niet van je persoonlijk ontwikkelbudget af. De werkgever bekostigt deze workshops dus, behalve als de kosten p.p. hoger zijn dan € 50,- (zie uitleg hieronder). De reiskosten die tijdens dit traject worden gemaakt kunnen gedeclareerd worden, volgens het huidige beleid van de corporatie zelf.

Als de kosten van een workshop per persoon hoger zijn dan € 50, dan komt het meerdere ten laste van het persoonlijk ontwikkelbudget. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd per workshop op de site.