Door: MLC – Johan Netze

Door alle externe ontwikkelingen in de markt en belangrijke interne ontwikkelingen binnen woningcorporaties zullen deze er in 2025 anders uitzien. De digitalisering en de transformatie van de processen zullen hier een belangrijke rol in spelen, maar wat is digitale procestransformatie nou precies, wat is het belang hiervan en hoe kun je dit succesvol toepassen binnen woningcorporaties? In deze sessie namen we je mee in inspirerende digitale innovaties zowel buiten als binnen de corporatiesector, maar ook bij het belang van een goede procesorganisatie en ICT architectuur zodat je de digitale innovaties optimaal kan benutten. In elk proces zijn digitale innovaties in te zetten, welke zet je in welk proces in? En wat is de impact van het digitaliseren en automatiseren van processen op de medewerkers. Wat verandert er in hun werk? En in dat van jou?

De digitale opbrengst uit de bijeenkomst ‘Werken in de corporatie van de Toekomst’:

(1) Wat betekent dit voor de deelnemer?

 • We werken meer online, mail en chat
 • Online laatste ontwikkelingen volgen om te blijven vernieuwen
 • Als ondersteuning blijven we collega’s helpen, ook op afstand.
 • Voor nieuwkomers in de corporatiebranche of binnen een andere corporatie is het lastig om aan te haken en de drempel om hulp te vragen is erg hoog.
 • Kennisniveau van de collega’s is een uitdaging: hoe blijf je bij in deze constante veranderingsstroom.
 • Jezelf ontwikkelen, verbeteren, aanscherpen van de volgende competenties:
    – probleemoplossend vermogen
    – samenwerkend vermogen
    – sociale intelligentie
    – creativiteit
    – digitale vaardigheden
    – zelfleiderschap
    – veel en complexe informatie vergt focus

 • Veranderingen die de deelnemers voor hun eigen werk zien:
  – Van administrateur naar adviseur
  – Van facilitair naar automatiseringstaken
  – Steeds meer apps die onderhouden moeten worden: chatbots, klantportalen etc.
  – Van opdrachtgestuurd naar projectmatig werken
  – Naast digitaal onboarden het menselijk contact organiseren

(2) Wat betekent dit voor de corporatie waar hij/zij werkt?

 • Digitalisering van uitvoerende, administratieve en ondersteunende werkprocessen.
 • Er komen nieuwe tools en technieken om ondersteuning in te vullen.
 • Management organiseert meer zelf en heeft minder behoefte aan secretariële ondersteuning.
 • Coördinerende en organiserende rol naar internen en externen wordt belangrijker. Dus handen en voeten geven aan ‘hybride werken’: hoe organiseer je informele ontmoetingen en hoe faciliteer je functionele contacten in deze nieuwe vorm.
 • Bij meer en meer robotisering is alertheid nodig om de uitzonderingen te blijven herkennen en de menselijke maat niet uit het oog te verliezen.
 • Meer sturen op output.

(3) Wat kunnen we hier gezamenlijk binnen Bloei mee?

 • Meer aandacht voor zelfleiderschap, vooral nu mensen steeds meer thuiswerken en je collega niet ‘je rem’ kan zijn.
 • Ondersteunende medewerkers zijn qua instelling ‘dienstbaar’, hierdoor cijferen ze zich van nature weg. Aandacht voor: leren hulpvragen en zelfmanagement: voorkomen dat je het gevoel hebt dat je ‘geleefd’ wordt.
 • Connecties zijn gemaakt, hierdoor kunnen we elkaar makkelijker vinden voor innovaties die zich aandienen. Een kijkje in de keuken bij een ander is hier helpend in.