Door: Eigen Haard – Sonja Timmer

In dit werkatelier hebben we inzichten over de veranderingen voor financiën gedeeld. Verdere digitalisering van het vakgebied kan als kans, maar ook als bedreiging worden gezien. Raak je hierdoor de controle kwijt of biedt het mogelijkheden om juist verder in control te komen?

De digitale opbrengst uit de bijeenkomst ‘Werken in de corporatie van de Toekomst’:

Wat betekent dit voor de corporatie?
Wat betekent dit voor de deelnemer?
Wat kunnen we hier gezamenlijk binnen Bloei mee?

1. Wat zijn de grootste veranderingen voor de corporatie?

 • Implementatie nieuwe ERP systemen
 • Thuiswerken 
 • Robotisering: Factuurscanning, E-facturatie, controles, ..
 • Standaardisering in: 
  • de sector (rekeningschema, CORA, VERA, DVI)
  • digitalisering
   • IT standaarden zoals SAAS oplossingen -> software as a Service: minder maatwerk
   • DVI
  • overheidseisen

2. Wat betekenen de veranderingen voor de deelnemer?

 • Werken conform standaarden: wat zijn de standaarden? Leren van elkaar   
 • Veranderingen veroorzaken verschuiving van invoeren naar controle, analyse en hoe ga je met uitzonderingen om?
 • Veranderingen vragen hoge datakwaliteit 
 • Veranderingen vragen overzicht en inzicht: is het nog beheersbaar? welke controles moeten er worden uitgevoerd?
 • Hoe bewaken we de menselijke maat?
 • Veranderingen maakt soms ook afhankelijker van leveranciers: daarop organiseren met andere corporaties

3. Wat willen we samen doen?

 • Dagstages om te leren van elkaar
 • Kijken bij corporatie die al heel ver is met alle ontwikkelingen (helden corporaties)
 • Kijken bij de financiële afdelingen van Bloei waar een deelproces al heel goed gaat
 • Uitwisseling van kennis over nieuwe ontwikkelingen: Wat kun je dan samen doen? Hoe organiseer je een project? Welke processen kun je kopiëren?
 • Hoe krijgen we de andere corporaties van Bloei ook bij deze groep?