Werken in de corporatie van de toekomst

Op donderdag 18 november vond het Bloei netwerkevent van 2021 plaats. Door de recente maatregelen moesten we deze omturnen in een online event. Dezelfde sprekers en onderwerpen, maar dan vanachter een beeldscherm. En natuurlijk is dat anders dan wanneer je elkaar live ziet, maar we hebben er met elkaar een interessante bijeenkomst van gemaakt. Met meer dan 60 deelnemers hebben we ervaringen uitgewisseld, verbindingen gemaakt en zijn we samen op zoek gegaan naar hoe we dit in de toekomst in Bloeiverband meer kunnen doen.

Keynote speaker
Na een korte introductie door Evelyn Kessels, projectleider van BLOEI, nam corporate antropoloog Arne Stoffer ons mee met zijn antroposofische blik op verandering. Daarbij kwam ook het belang van rituelen en de rol van leiderschap in verandering aan bod. Een leerzame sessie waarin we meer leerden over de “liminale fase, betwixt en between” en hoe om te gaan met deze fase in de corporatiesector. Benieuwd wat de liminale fase is of wat er verder besproken is? Klik hier voor de powerpoint.

Per vakgebied ontdekten we hoe je kunt samenwerken

Na een gezamenlijke aftrap gaan we deze dag met vakgenoten ontdekken hoe we de krachten kunnen bundelen. Waar lopen jouw collega’s tegenaan? Of wat doen zij anders? Van én met elkaar leren. Want; alleen kom je een heel eind, maar samen kom je véél verder.

Woningbeheer en onderhoud

In dit atelier namen de adviseurs van Chaptr2 je graag mee in de impact die nieuwe ontwikkelingen hebben op jouw werk binnen woningbeheer en -onderhoud. Het atelier startte met een inspiratiesessie over digitale ontwikkelingen binnen jouw vakgebied waarin steeds ook de vertaling wordt gemaakt naar woningcorporaties. Daarna gingen we samen aan de slag om de vertaling te maken wat deze ontwikkelingen voor jouw corporatie en jou persoonlijk betekenen. Zo kwam je met een persoonlijk actieplan uit het thema atelier en hebben we tevens verkend waar we als corporaties op dit vlak kunnen gaan samenwerken.

Klik hier voor de digitale opbrengst van dit werkatelier.

Door: Chaptr2 – Olke Jan van der Meer met collega

Wijk- en Sociaal beheer en leefbaarheid

De publieke sector staat voor enorme nieuwe uitdagingen. Enerzijds zijn organisaties in het publieke domein voor oplossingen van complexe vraagstukken steeds meer afhankelijk van inwoners. Anderzijds wordt de relatie tussen deze organisaties en inwoners steeds gespannener. De SevenSenses aanpak overbrugt deze kloof en brengt co-creatie tot stand tussen organisaties in het publieke domein en verschillende belanghebbenden in de samenleving. SevenSenses faciliteert daarmee de transitie van werken vóór de wijk naar werken mét de wijk.

Klik hier voor de digitale opbrengst van dit werkatelier.

Door: Seven Senses – Evert Jan van Hasselt / Madelon Eelderink

Financiën

In dit werkatelier hebben we inzichten over de veranderingen voor financiën gedeeld. Verdere digitalisering van het vakgebied kan als kans, maar ook als bedreiging worden gezien. Raak je hierdoor de controle kwijt of biedt het mogelijkheden om juist verder in control te komen?

Klik hier voor de digitale opbrengst van dit werkatelier.

Door: Eigen Haard – Sonja Timmer

Verhuur, verkoop en bemiddeling

Digitalisering is onontkoombaar, ook op het gebied van verhuur, verkoop en bemiddeling (of juist op dit gebied). Hoe zet je het in en hoe zorg je dat mensen ermee werken; zowel collega’s als klanten? Hoe ga je om met de verandering? Tijdens dit werkatelier inspireerden de trainers ons met voorbeelden uit de praktijk én deelden ze wat nodig is voor succesvolle realisatie en implementatie. Waar en hoe begin je, wat heb je nodig om processen te digitaliseren? Digitalisering als kans voor nog betere dienstverlening voor jouw klanten, of dat nu huurders, kopers, woningzoekenden of collega’s zijn.

Klik hier voor de digitale opbrengst van dit werkatelier.

Door: Bureau Andersom – Arthur Frieser en Daisy Oliemeulen

Staf

De interne en externe ontwikkelingen zoals een veranderende maatschappij en veranderingen in dienstverlening beïnvloeden het werk van je corporatie collega’s. Als stafmedewerker heb jij, ongeacht je functie, een belangrijke rol in de transitie van organisatie, systemen en medewerkers en de noodzakelijke cultuurverandering richting de toekomst. We zijn met elkaar in gesprek gegaan om te kijken waar we de krachten kunnen bundelen.

Klik hier voor de digitale opbrengst van dit werkatelier.

Door: Dageraad Advies – Erwin Flim

Ondersteuning, ICT, administratie en secretariaat

Door alle externe ontwikkelingen in de markt en belangrijke interne ontwikkelingen binnen woningcorporaties zullen deze er in 2025 anders uitzien. De digitalisering en de transformatie van de processen zullen hier een belangrijke rol in spelen, maar wat is digitale procestransformatie nou precies, wat is het belang hiervan en hoe kun je dit succesvol toepassen binnen woningcorporaties? In deze sessie namen we je mee in inspirerende digitale innovaties zowel buiten als binnen de corporatiesector, maar ook bij het belang van een goede procesorganisatie en ICT architectuur zodat je de digitale innovaties optimaal kan benutten. In elk proces zijn digitale innovaties in te zetten, welke zet je in welk proces in? En wat is de impact van het digitaliseren en automatiseren van processen op de medewerkers. Wat verandert er in hun werk? En in dat van jou?

Klik hier voor de digitale opbrengst van dit werkatelier.

Door: MLC – Jesper Vostermans