Netwerk leidinggevenden

Het initiatief BLOEI heeft als doel om medewerkers de mogelijkheid te geven om zelf regie te nemen over hun loopbaan in een snel veranderende arbeidsmarkt.  We richten ons op bewustzijnsvergroting, ontwikkeling van vaardigheden en matching. Dit doen we door workshops en trainingen aan te bieden, events te organiseren maar ook stages/werkervaringsplekken en detachering te stimuleren.

De medewerker heeft de regie over zijn of haar loopbaan, maar we hebben, vanuit het initiatief, jullie, als leidinggevenden hiervoor ook hard nodig.

Na de eerste bijeenkomst merkten we dat er enthousiasme was bij jullie om met het netwerk van leidinggevenden verder te gaan.

De volgende bijeenkomst staat dan ook gepland op donderdag 20 september.

We maken (weer) kennis met elkaar en gaan het hebben over duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling.
Van Carola Linschoten van Factor Vijf krijgen we alle ins en outs hierover. We gaan aan de slag met elkaar en gaan kijken hoe jij je medewerkers kunt ondersteunen in het werken aan hun duurzame inzetbaarheid.
Dat je met je medewerker dit gesprek aan kunt gaan en weet over te brengen waarom dit zo belangrijk is!

We sluiten de bijeenkomst af met concrete afspraken en acties zodat we, samen met jou, met BLOEI een bijdrage kunnen leveren aan de duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van je medewerkers.

Bijeenkomst managers/teamleiders Bloei