Wat is BLOEI?

BLOEI is een samenwerkingsverband van de corporaties Stek, Habeko wonen, Dunavie, MeerWonen, Rijnhart wonen, Ons Doel, Woningstichting Nieuwkoop, Woningstichting St. Antonius van Padua en De Sleutels. BLOEI geeft jou de mogelijkheid om zelf regie te houden over je loopbaan in een snel veranderende arbeidsmarkt. Zo blijf je je werk met passie doen. Werk dat bij je past en waarin jouw talenten optimaal worden ingezet. Dit geeft energie en zorgt ervoor dat je duurzaam inzetbaar bent.

Hoe houd je de regie over je eigen loopbaan? Dit kan bijvoorbeeld door:
– het volgen van workshops,
– in de vorm van een meeloopdag/-stage (kijkje in de keuken) bij een aangesloten corporatie,
– door deel te nemen  aan een netwerk,
– in combinatie met je huidige baan een tijdelijk project bij een collega-corporatie uit te voeren.
Zo vergroot je je kennis en leer je van elkaar.

Ben je op zoek naar inspiratie? Kijk bij Vacatures en het Kansenportaal of neem contact op met Evelyn Kessels voor een meeloopdag of een oriënterend gesprek over de verschillende mogelijkheden. BLOEI wordt ondersteund door FLOW.

Doelen 2022

Het projectteam van BLOEI is ook dit jaar weer aan de slag gegaan om de doelen aan te scherpen. We stelden onszelf de vragen: Doen we nog de goede dingen? Wat kunnen we verbeteren? We houden daarbij scherp in de gaten welke feedback we terugkrijgen vanuit de corporaties.
De volgende doelen zijn geformuleerd:

  • Resultaatgericht samenwerken
  • Lang leve het leren
  • Dynamisch Leiderschap

Resultaatgericht samenwerken: De samenwerking willen we op gang brengen via de as van de inhoud, gericht op: vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, vakmanschap en zelf verantwoording nemen voor de inhoud van je werk.

Hoe doen we dat? Netwerken voortzetten en Leren van Elkaar.

Lang leve het leren: Zorgen voor vitaliteit en werkenergie, rust & ruimte, mogelijkheden om jezelf te ontplooien, (in) zicht op ontwikkelkansen.

Hoe doen we dat? Workshops gericht op de praktijk, energieke events, gesprekken met ontwikkeladviseurs.

Dynamisch Leiderschap: Veranderen is de nieuwe werkelijkheid.

Hoe doen we dat? Stimuleren van leerbereidheid op het gebied van vakinhoud, persoonlijke ontwikkeling en gedrag. Bijvoorbeeld door het aanbieden van het programma Green Habits voor balans tussen privé en werk. Leerlijn voor leidinggevenden: Sociaal Impact maken.

Projectleider Evelyn Kessels

Ben je op zoek naar een stageplek, een tijdelijk project (bijvoorbeeld in combinatie met je huidige werk), een andere functie of een klus, binnen of buiten de sector? Dan kun je je vraag neerleggen bij Evelyn Kessels. Zij is degene die vraag en aanbod in het project kent en ontsluit.

Evelyn Kessels is projectleider en aanspreekpunt voor BLOEI. Evelyn is zelfstandig trainer en coach in het sociaal domein. Via haar voormalige werk bij een woningcorporatie is zij in contact gekomen met Publiek.nl en is zij gevraagd om vanaf 1 maart 2019 projectleider van BLOEI te worden.

Zij heeft bij verschillende corporaties gewerkt, maar ook in  andere branches. ‘Ik vind het een erg mooi initiatief, het regionale samenwerkingsverband voor de regio Holland Rijnland. Voor mij is samenwerken elkaars werelden leren kennen. In mijn werk help ik hierin de vertaalslag te maken. Door in elkaars schoenen te staan ontstaat begrip voor de ander. Als trainer, coach en procesbegeleider werk ik vanuit verbinding, waarbij ik een ieder verleid om uit zijn of haar comfortzone te komen en het experiment aan te gaan. Dit doe ik vol energie, met humor en enthousiasme. Ik gun iedereen BLOEI en Groei. Daarom zet ik mij graag in voor dit initiatief.’

Mail Evelyn

Bel Evelyn: 06-37 43 47 60