Vijf medewerkers van deelnemende corporaties van Bloei hebben op 11 juli het werkbezoek bij Rijnhart Wonen bijgewoond. Radia el Khabazi heeft vol enthousiasme verteld over de wijze waarop zij het huurincasso proces heeft ingericht, met als resultaat dat ze Nul Huisuitzettingen hebben! Onder het genot van koffie, thee, frisdrank en lekkere koek nemen de deelnemers onderstaande ideeën mee naar hun corporatie.

• Kaartjes laten afgeven door de wijkbeheerders of in de brievenbus doen of onder de deur doorschuiven om mensen te vragen contact op te nemen met de woningcorporatie. Deze kaartjes zijn in plaats van allerlei herinneringsbrieven gekomen. Rijnhart Wonen heeft hiervoor ‘Klop, klop’ kaartjes laten maken.
Zodra de klantenservice te horen krijgt dat een huurder belt omdat ze een Klop klop-kaart hebben ontvangen, verbinden ze direct door naar de medewerker Huurincasso.

• Rijnhart Wonen heeft ook andere leuke briefkaarten laten maken. Bijvoorbeeld ‘Dank je wel’ of ‘Gefeliciteerd’ als alles afbetaald is bij de deurwaarder.

• Credit check op andere schulden laten doen via GGN bij een eerste verhuring van starters of bij doorstromers uit een ‘andere’ situatie.

• Gebruik gaan maken van Gerechtsdeurwaarder Jansen: dossiers van vertrokken huurders of Noorderzon worden aan deze deurwaarder overgedragen. Deze onderzoekt landelijk via social media en werkgelegenheden of de mensen zich weer ergens laten registeren. Ze werken op no pay no cure. Tot nu toe brengt het telkens nog geld op.

• De medewerkers van het Klantcontact Centrum meer gaan betrekken bij huurincasso, door:
o Medewerkers motiveren dat zij een verschil kunnen maken, het is niet sociaal om de huurschuld bij huurders te laten oplopen. De kunst is om de schuld zo klein mogelijk te houden.
o Bij een betalingsregeling vragen: “Wat kunt u nu missen?”
o Medewerkers uitnodigen een dagje mee te lopen met huurincasso.
o Vertellen wat gevolgen zijn als de medewerker KCC niet alert is op signalen dat iemand zijn huur niet (meer) kan betalen.
o Doel en oorzaak van betalingsproblemen helder maken.

• De huurder zien als een compleet persoon: iemand met een relatie, kinderen, overlast, reparatieverzoeken, mantelzorger.
Door de huurder in zijn geheel te bekijken leer je pas echt je klant kennen. Hierdoor kun je beter inschatten wat er aan de hand is. Het is vaak niet alleen moeite met het betalen van de huur…

• Inzetten van mobiele pinapparaten als we bij de huurder aan de deur staan.

• De wijkbeheerders opdracht geven als ze iemand met betalingsproblemen thuis aantreffen, die geen contact opneemt met het hoofdkantoor, direct de wijkbeheerder laten bellen met de incassomedewerker om een gesprek aan te gaan.

• Een envelop met een herinnering versturen waar je een rode stip op print. Dat valt namelijk op.
Of er op laten drukken: Belangrijk nieuws voor u. Enveloppen zonder logo van de corporatie.

• De deurwaarder een herinneringsbrief laten sturen.

• Roadshow langs verschillende maatschappelijke organisaties waar je als corporatie mee samenwerkt, zoals maatschappelijk werk, bewindvoerders en GGZ: Kennismaken; Elkaar live ontmoeten; Vertellen: Wat doen wij als corporatie aan huurachterstanden? Samen breder kijken naar de problematieken achter de voordeur.

• Een geldpotje voor het leveren van Maatwerk bij betaalbaarheidsproblemen. Altijd situatie afhankelijk.

• Het staat en valt met contact maken. Er zelf erop af gaan!

Ook enthousiast geworden over deze opbrengst? Klik hier voor de powerpointpresentatie. Je kunt natuurlijk ook een een afspraak met Radia maken voor een dagje meelopen of nodig haar uit om bij jullie een dagje te komen vertellen over haar werk.