Rijnhart Wonen zoekt:

Adviseur Strategie (36 uur)


Wat vertel je jouw vrienden?

“Samen met collega’s, leidinggevenden en stakeholders zorg ik voor de ontwikkeling van de strategie, in het bijzonder de vastgoedstrategie van Rijnhart Wonen. Ik formuleer mee het bod van Rijnhart Wonen op de woonvraag van de gemeenten, werk ik mee aan het vormgeven en bewaken van de prestatieafspraken. Hoog over toets ik in welke mate de strategie wordt vertaald naar de processen en projecten van de organisatie”.

Wat doe je precies?

 • Je regisseert en trekt periodiek de vastgoedcyclus op basis van de vraag, het bezit en de financiële reikwijdte
 • Je signaleert en analyseert trends en (markt)ontwikkelingen, laat marktonderzoek uitvoeren en vertaalt deze naar maatschappelijke wensportefeuille en mogelijkheden voor de organisatie afgezet tegen de bestaande woningvoorraad
 • Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van het meerjaren strategisch voorraadbeleid naar vastgoedsturing
 • Je bent verantwoordelijk voor het vertalen van de duurzaamheidsdoelstellingen naar een duurzaamheidsprogramma
 • Je draagt zorg voor het jaarlijks evalueren en bijstellen van de vastgestelde vastgoedstrategie
 • Je draagt zorg voor het uitwerken van de vastgoedstrategie in beleid ten aanzien van de betaalbaarheid, streefhuren, huurverhoging, huurverhoging bij mutatie, huurkorting et cetera
 • Je stimuleert en bewaakt een adequate uitwerking van de vastgoedstrategie in de uitvoering van het onderhoud, van betaalbaarheidsbeleid en in projectontwikkeling

Hoe pak je dat aan?

 • Je regisseert en trekt periodiek de ontwikkeling en evaluatie van de organisatie brede strategie van Rijnhart Wonen
 • Je bent verbindend, inspirerend, analytisch en samenwerken zit in je genen
 • Je kent de wereld van woningcorporaties en hebt al de nodige ervaring hierin
 • Je vind het leuk om processen continue te verbeteren en ook met andere afdelingen en teams mee te denken

 Hoe ziet jouw dag eruit?

Je begint de dag met een lekker bakje koffie tijdens de dagstart. Je bespreekt met je leidinggevende en collega’s het verloop van de werkzaamheden en de doelstellingen van die dag. Daarna heb je overleg met de collega’s van de afdeling Vastgoed over de gewenste woningtypen en huurprijzen van een nieuwbouwproject. Hoe bedienen we de doelgroep zo goed mogelijk en krijgen we beweging in de lokale woningmarkt? Aan het eind van de ochtend even afstemmen met de beleidsmedewerker wonen over de vragen die je hebt ontvangen van de huurdersbelangenvereniging, in verband met de lopende adviesaanvraag over het gewijzigde huurprijsbeleid.

De middag staat in het teken van de duurzaamheid. Eerst is er een afspraak met de gemeente over de Transitie Visie Warmte. In een aantal wijken wil de gemeente samen met ons optrekken in het aardgasvrij maken. Het bepalen van de juiste wijk om de energietransitie te starten en het juiste tempo wordt nog een hele uitdaging. Gelukkig heb je de gemeente goed kunnen informeren over onze belangen. Voordat je door gaat naar de laatste afspraak van de dag stem je met de afdeling Wonen af op welke wijze we weer een toekomstbestendige plattegrond kunnen realiseren in een mutatiewoning, en we de energieprestatie kunnen verbeteren. Je sluit de dag af met een redactievergadering over het komende bewonersblad. Samen met de adviseur communicatie kijk je naar een tekst over de mogelijkheden voor huurders om huurverlaging aan te vragen. Belangrijk om de klant hierbij goed te informeren, het gaat uiteindelijk om de bewoners!

Het team

Je bent spin in het web voor de hele organisatie vanuit je eigen verantwoordelijkheden. Met de beleidsmedewerker Wonen, de communicatie adviseur, de managers Wonen en Vastgoed en de directeur bestuurder ben je verantwoordelijk voor onze externe relaties en inhoudelijke positionering. Je haalt vragen inde organisatie op en zorgt voor kaders voor ons vastgoed. Je werkt samen met de hele organisatie en vormt samen met 3 collega’s het stafteam. De afdeling valt onder de directeur bestuurder.

Wij vragen

 • Hbo/wo-werk- en -denkniveau
 • Kennis van en ervaring in de volkshuisvesting
 • Kennis van en ervaring met strategische beleidsontwikkeling en implementeren van beleid
 • Kennis van en ervaring met vastgoed en portfoliostrategie
 • Kennis van en ervaring met duurzaamheid
 • Kennis van en ervaring met relevante wet- en regelgeving

Wij bieden

 • Jouw functie is ingeschaald in K van de CAO Woondiensten (maximaal € 5.574 bruto per maand obv 36 uur)
 • Een uitdagende rol in relatie tot het duurzaamheidsprogramma welke voor de komende jaren is opgesteld bij Rijnhart Wonen
 • Leuke collega’s in een inspirerende omgeving

Sollicitatieprocedure

Als eerste heb jij een gesprek met de directeur-bestuurder en de adviseur HR. We kijken of het wederzijds klikt en stellen een heleboel vragen over jou en jouw achtergrond. Hierna volgt op korte termijn een 2e gesprek waarbij andere collega’s met wie je nauw gaat samenwerken, aanvullende vragen aan jou gaan stellen en kijken of je een leuke collega bent. Jij krijgt natuurlijk ook de kans om zelf vragen te stellen en te kijken of wij goed bij jou passen en met wie je wilt werken. Als dit goed gaat volgt een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek waarna je bij ons aan de slag kan.

Reageren

Dat kan via de Adviseur HR Martin de Roij (m.deroij@rijnhartwonen.nl). Bij vragen kun je hem bellen op 071 589 04 70.

Over ons

Rijnhart Wonen is een ambitieuze woningcorporatie en heeft als werkgebied Leiderdorp en Zoeterwoude. Met ruim enthousiaste 30 collega’s zetten wij ons in om aan de woonwensen van onze bewoners te voldoen. We hebben net een nieuw koersplan opgesteld en zijn als organisatie volop in beweging. Zo wordt in het najaar ons huidige kantoorpand verbouwd tot een moderne en energiezuinige ontmoetingsplek en werken hard om onze processen verder te verbeteren met behulp van LEAN. Als corporatie willen we groeien door meer nieuwe woningen te bouwen voor onze doelgroep, waaronder ook de middeninkomens vallen, en zetten we vol in op het verduurzamen van ons vastgoed.