Terugblik Inspiratiemiddag Bloei 18 oktober

Op donderdag 18 oktober vond alweer het tweede BLOEI-event plaats. Een zeer geslaagde inspiratiemiddag waarvoor 68 collega’s van de 10 corporaties zich hebben aangemeld.  Dit keer vond het evenement plaats bij Woonstichting Vooruitgang in Sassenheim.

Peter Pinkhaar, interim directeur-bestuurder bij Woonstichting Vooruitgang, opende de middag en vertelde waarom de corporaties het samenwerkingsverband BLOEI zo’n warm hart toedragen. Hij vertelde dat dit initiatief mede mogelijk wordt gemaakt door FLOW, zij stellen de subsidies beschikbaar voor de regionale samenwerkingsverbanden, waarvan BLOEI er één is. Na de opening volgde de lunch en kon men speeddaten met andere collega’s. Nieuwe contacten werden gelegd en leuke gesprekken gevoerd. Vervolgens werden we getrakteerd op een inspirerende sessie van de Vrije Denkers met als motto ‘Doen is de nieuwe manier van denken’. Dit leverde veel positieve reacties op en men was door deze sessie goed warmgedraaid voor de workshops die hierop volgden. In de evaluatie (met 39 reacties) scoren De Vrije Denkers een 8,2.

Workshops

De deelnemers konden daarna kiezen uit één van de zes workshops : LinkedIn, Mindful op het werk, Geef koers aan je loopbaan en speel het koerskaartspel, Positieve psychologie in je werk, Verbindende communicatie en Wat is jouw eerste indruk? Ook kon iedereen een mooie profielfoto laten maken voor je Linkedin pagina.

Een deel van de workshops gaat BLOEI herhalen, zodat anderen ook een keer de gelegenheid krijgen één van de workshops te volgen.

Meeloopdag

Tijdens de borrel zijn de onderlinge contacten nog verder versterkt en tevens kon je je weer opgeven voor een meeloopdag. En dat kan nog steeds! Je kunt dan een (halve) dag of een paar dagen in de keuken van een andere corporatie kijken. Stuur daarvoor een mailtje naar Renate van Dam of Kim Bouman.

Het was al met al een zeer geslaagde middag met veel enthousiaste deelnemers. Dit werd ook nog eens bevestigd door Hans Al, bestuurder van Woonstichting Stek die al liet doorschemeren dat BLOEI ook volgend jaar vrijwel zeker een vervolg krijgt. Goed nieuws om deze geslaagde middag mee af te sluiten! Van de 39 personen die het evaluatieformulier hebben ingevuld, kregen de workshops gemiddeld een 7. De hele dag kreeg een score van 7,7.