Woonfraude
Hoe pak jij dit aan?

Maandag 13 september is Benjamin Dijkhuizen van Staedion uitgenodigd bij het netwerk Woon- en Wijkconsulenten van Bloei. Benjamin heeft verteld over de aanpak Woonfraude bij Staedion. Onderwerpen die hij aangestipt heeft zijn:

  • Hoe is het begonnen?
  • Uit welke fases bestaat het proces tegen woonfraude?
  • Wat zijn de factoren om succesvol woonfraude te bestrijden?
  • Wie of wat zijn hierbij betrokken?
  • Hoe zet je het netwerk en je collega’s effectief in?

Vervolgens hebben de netwerkers aan elkaar verteld in hoeverre ze dit verhaal herkenden en waar hun corporatie zich op dit moment bevindt qua implementatie van het werkproces woonfraude. Ook zijn de best practices uitgewisseld om te achterhalen of er sprake is van oneigenlijke bewoning. Tot slot zijn handreikingen met elkaar gedeeld die corporaties op dit moment hebben op het gebied van gegevensuitwisseling en convenanten met gemeenten.

De opbrengst van deze bijeenkomst, aldus de netwerkers:

  • Ik ga met het management in gesprek hoe we het proces beter kunnen verankeren in de organisatie;
  • Hoe meer energie je erop zet, hoe meer je eruit kunt halen;
  • Op het 1e oog hebben we geen woonfraude, maar als we gaan wroeten, wie weet wat we dan tegenkomen. Dus: meer oog gaan krijgen voor signalen en dan de verdieping opzoeken;
  • Fijn om dit verhaal te horen en ervaringen te delen; graag delen met de andere corporaties in Leiden zodat we samen hierin kunnen gaan optrekken;
  • Eigen Haard in Amsterdam is nog een heel stuk verder: zij doen data-analyses op servicekosten, huisbewonerschap, afgewezen woningruil etc. Hierdoor komt waardevolle informatie naar boven die richting geeft aan waar energie aan te geven.

Via deze link kun je de zoombijeenkomst terugkijken.