Stek is op zoek naar een nieuwsgierige

Medewerker kwaliteit & innovatie (36 uur per week)

De uitdaging

Hoe houden we wonen betaalbaar voor onze doelgroep? Hoe voldoen wij aan de vraag naar extra woningen? Hoe geven we de energietransitie vorm in de sociale voorraad? Hoe maken we deze voorraad CO²-neutraal? Welke mogelijkheden moeten we benutten om ons werk efficiënter te verrichten?

Voor al deze maatschappelijke uitdagingen zoekt Stek naar innovatieve oplossingen. Jij levert hierin een belangrijke bijdrage.

Je informeert betrokken collega’s en MT over relevante ontwikkelingen binnen jouw vakgebied en adviseert over de mogelijke toepassingen bij de vastgoedactiviteiten van Stek. Samen met de manager Vastgoed stel je een realistische (jaar-)planning op voor procesoptimalisatie, het starten (en evalueren!) van pilots en het opstellen van beleid. Dit document is het uitgangspunt voor jouw werkzaamheden. Je stuurt op resultaten, signaleert afwijkingen op de planning en doet waar nodig aanpassingen. Hierbij zorg je voor een goede financiële aansluiting.

In overleg met de medewerkers van de afdeling pas je bestaande werkprocessen aan en stel je nieuwe processen op. Hierbij zoek je de verbinding met andere betrokken teams binnen de organisatie en zorg je ervoor dat taken, rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn benoemd en afgesproken. Je bent altijd op zoek naar manieren om het werk efficiënter in te richten en zoveel mogelijk te standaardiseren. Hierbij heb je ook oog voor de verbetering van instrumenten, inclusief ICT toepassingen. Je evalueert processen en procedures periodiek en stelt deze bij waar nodig.

In overleg met de manager Vastgoed stel je beleidsvoorstellen op en lever je input voor rapportages en begrotingen ten behoeve van het MT en de toezichthouders. In projectgroepen, zowel op het gebied van vastgoed als afdeling overstijgende onderwerpen, lever je een actieve bijdrage. Ook hierbij ben je een belangrijke schakel in de verbinding tussen vastgoed, financiën en de sociale component binnen Stek als het gaat om informatieoverdracht.

In deze functie leg je direct verantwoording af aan de manager Vastgoed

Wij vragen

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, innovatieve collega op HBO+ niveau. Je hebt een duidelijke visie op vastgoedbeheer en -ontwikkeling in de huidige markt en bent in staat deze ontwikkelingen te vertalen in (team-)doelstellingen, werkbaar beleid en concrete werkprocessen. Jouw interesse beperkt zich niet tot vastgoed alleen. Met jouw open en nieuwsgierige houding weet je verschillende bedrijfsonderdelen te verbinden. Je weet complexe problemen te analyseren en doet op basis hiervan gerichte voorstellen en adviezen met betrekking tot vastgoed.

Stek biedt

Wij starten in eerste instantie met een jaarcontract. Stek biedt jou een functie in een sociaal maatschappelijke organisatie waar veel ruimte is voor eigen initiatief. Wij vinden jouw ontwikkeling belangrijk en investeren daarom in opleiding en trainingen. De functie is ingeschaald in schaal J van de cao woondiensten.

Meer informatie

Op de website vind je meer informatie over onze organisatie. Vragen over de functie kun je stellen aan Emile Linotte, manager Vastgoed. Hij is bereikbaar via (0252) 430 500.

Solliciteren?

Maak van deze vacature jouw baan en solliciteer direct! Je motivatie met cv kun je vóór vrijdag 1 februari mailen aan Martine Geerlings, medewerker P&O: Martine.geerlings@stek-wonen.nl

Bij indiensttreding wordt gevraagd naar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Acquisitie stellen wij niet op prijs.