Inspiratie

Medewerkers die goed op hun plek zitten presteren beter én zijn gelukkiger. Alleen dat is al een goede reden om regelmatig te checken of je functie nog goed bij je past. Daarnaast is en blijft de corporatiesector in beweging. Het is dan ook voor alle medewerkers, jong en oud, met welke opleiding dan ook, belangrijk om regie te houden over hun eigen loopbaan.

Ook al denk je misschien dat dit project niet voor jou bedoeld is, of zie je er tegenop met je loopbaan aan de slag te gaan, toch willen we je uitnodigen de eerste stapjes te zetten, hoe klein dan ook. Elk initiatief wordt gewaardeerd. Daarbij biedt de corporatiebranche veel mogelijkheden tot (om)scholing. Neem contact op met de ontwikkeladviseurs of met de HR-adviseur van jouw corporatie en ontdek je mogelijkheden.

Op zoek naar inspiratie? Kijk hieronder. Naast 2 testen staat hier ook meer informatie over de aangesloten corporaties. Deze informatie kun je goed gebruiken bij aanvragen van een meeloopdag bij een andere corporatie.

Persoonlijkheidstest

Deze test bekijkt wie je bent en waarom je de dingen doet zoals je ze doet. De test gaat uit van zestien persoonlijkheidstypen.

Groepsrollentest

Via deze test kun je bepalen in welke mate, vanuit je persoonlijkheid, verschillende teamrollen je aanspreken.

Meeloopdagen

Interesse in een meeloopdag? Klik hier voor meer informatie hierover én over de corporaties waar je stage kunt lopen.